58ο ΧΛΜ Αθηνών -Λαμίας, 32009 Σχηματάρι

1.Private data protection and data protection

Data is an obligation, it should be collected and processed only when absolutely necessary.
We will never sell, rent or distribute in any other way or disclose your personal information.

2. Relevant legislation

Together with our business and internal computer systems, this website is designed to comply with the following national and international data protection and privacy laws:

  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
  • http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents

3. Personal information collected by this site and why we collect it

3.1 Cookies
For the proper operation of the page
and selecting the third party cookie page language (Youtube)

3.2 Data from forms
If you choose to contact us using the contact form on the CONTACT page, none of the data you provide will be stored on this site or transferred or processed by any third party data processor as defined in section 6.0. Instead, this data will be emailed to us via the Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). SMTP servers are protected by a TLS security protocol (sometimes known as SSL), which means that e-mail is encrypted using 256-bit SHA-2 encryption before it is sent over the Internet. The content of the email is decrypted by our local computers and devices. In addition, our e-mail platform is hosted by a company that fully complies with the GCP.

4.About the server of this site

All web traffic (file transfer) between this site and your browser is encrypted and transferred over the HTTPS protocol

6. Our third party data processors

We use certain third parties to process personal data about us. These two entities have been carefully selected and all comply with the legislation set out in Section 2. Both of these entities are headquartered in the United States and comply with the EU-U Privacy Shield.

  • Https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB Google
  • Https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/policies/#staying-safe Youtube

7. Data breaches

We will report any unlawful breach of this Database or Third Party Database to any and all relevant stakeholders as well as the authorities within 72 hours of the breach, if it is obvious that personal data is being stored in an identifiable form, have been stolen.

8. Data controller

The webmaster for this site is GlobalGreen

9. Changes to our privacy policy

This privacy policy may change from time to time in accordance with legislation or industry developments. We will not explicitly notify customers or users of our site of these changes. Instead, we encourage you to periodically check this page for any policy changes.

Προτιμήσεις απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.