Scroll Top
58ο ΧΛΜ Αθηνών -Λαμίας, 32009 Σχηματάρι

Συνέντευξη του προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, Βασίλειου Γούναρη

111sbpe
« Η μόνη λύση για ένα βιώσιμο περιβάλλον είναι η Κυκλική Οικονομία».

Για το ρόλο που θα διαδραματίσει η βιομηχανία των πλαστικών στη μετάβαση προς το μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας καθώς και για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, με στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης πλαστικών στη χώρα μας, μίλησε ο Πρόεδρος του Σ.Β.Π.Ε. κ. Βασίλης Γούναρης.

Ο ρόλος της βιομηχανίας των πλαστικών στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κυκλικής οικονομίας είναι σημαντικός. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα μειώσει τη χρήση των φυσικών πόρων και τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα, θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας της βιομηχανίας προκειμένου να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος της υιοθέτησης αυτού του νέου μοντέλου. Από το σχεδιασμό των προϊόντων, την παραγωγή έως και τον καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να εκπαιδευτεί για την ορθή απόρριψη των προϊόντων, που έχει χρησιμοποιήσει, ώστε να ανακυκλωθούν και να έχουν μια νέα ευκαιρία να γίνουν ξανά πρώτη ύλη.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταποίησης πλαστικών έχει υποστηρίξει έμπρακτα από την πρώτη στιγμή την εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τη συμμετοχή της σε φορείς, όπως η  «Circular Plastics Alliance» συμβάλλει προς την επίτευξη του στόχου χρήσης 10 εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένων πλαστικών σε νέα προϊόντα έως το 2025.

Τα προϊόντα από πλαστικές πρώτες ύλες ανακυκλώνονται και μπορούν να εξυπηρετήσουν το στόχο της Ε.Ε. για πιο βιώσιμη χρήση των πόρων.

Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει αποτελεσματικά στη μείωση της ρύπανσης από το πλαστικό και να βελτιώσει τα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Τα ποσοστά ανακύκλωσης στην Ελλάδα είναι δυστυχώς πολύ χαμηλά και οι χώροι υγειονομικής ταφής παραμένουν «μαύρη τρύπα» για τη χώρα μας, η οποία συνεχίζει να καταβάλλει υψηλά πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης και την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, θέλοντας να συμβάλλει στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, προχώρησε στην ανάθεση μελέτης στο «Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών» (ΙΟΒΕ). Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας οδικός χάρτης ανακύκλωσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, που θα τα βοηθήσει να καταλάβουν τις προκλήσεις και να καταδείξουν τις ευκαιρίες σε αυτόν τον κλάδο.

Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Το πρόβλημα δεν είναι τα πλαστικά, αλλά τα απόβλητα, τα οποία προκαλούνται από την ακατάλληλη απόρριψή τους. Η ρύπανση είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, απόρροια μιας σειράς παραγόντων, που εκτείνονται από τη μη εφαρμογή της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας, την έλλειψη κατάλληλων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων και της κουλτούρας ορισμένων πολιτών, που απορρίπτουν ασυλλόγιστα τα απόβλητα τους στο περιβάλλον. Πρόκειται για μια περίπλοκη και σοβαρή παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί ταχεία δράση.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται διαδικασίες και πολιτικές για την ανακύκλωση του πλαστικού. Όμως, ένα σημαντικό μέτρο για να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη απόθεση πλαστικών στο περιβάλλον είναι το να δημιουργήσουμε κλειστούς βρόχους, όπου το πλαστικό όχι μόνο ανακυκλώνεται αλλά χρησιμοποιείται ως νέα πρώτη ύλη στη βιομηχανία.

Η Βιομηχανία Πλαστικών παγκοσμίως συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, προσφέροντας νέες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως αυτή της Χημικής Ανακύκλωσης, η οποία αναμένεται να πρωταγωνιστήσει την επόμενη δεκαετία, επιφέροντας ουσιαστικές λύσεις στην αντιμετώπιση του προβλήματος και ειδικά στα μη ανακυκλούμενα πλαστικά.

Η χώρα μας, πιστεύουμε ότι πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες:

  • Στην κατασκευή και αναβάθμιση των απαιτούμενων υποδομών για ανακύκλωση, με στόχο τη μείωση την υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.
  • Στην παροχή των κατάλληλων κινήτρων, προκειμένου οι πολίτες να ανακυκλώνουν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά.
  • Στην ενημέρωση των καταναλωτών για σωστή χρήση των υλικών.

Το πλαστικό δυστυχώς, παρά τις εξαιρετικές του ιδιότητες και την πολλαπλότητα των εφαρμογών του, έχει «δαιμονοποιηθεί» και πληρώνει το τίμημα της επιτυχίας του. Η μόνη λύση για ένα βιώσιμο περιβάλλον είναι η Κυκλική Οικονομία.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος και τα μέλη του εργάζονται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της βέλτιστης υιοθέτησης του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η κυκλική οικονομία προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε την οικονομία μας πιο ανταγωνιστική και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους φιλόδοξους στόχους που προώθησε η Ε.Ε. στο πακέτο της κυκλικής οικονομίας, οι Ευρωπαίοι καλούνταν να ανακυκλώνουν το 70% των αστικών αποβλήτων και το 80% των αποβλήτων συσκευασίας έως το 2030, με παράλληλη απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ως το 2025.

Μια άμεση εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα επέτρεπε τη δημιουργία 120.000 θέσεων εργασίας μόνο στην ανακύκλωση πλαστικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο εγχώριος κλάδος πλαστικών θα μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, εκτιμάται ότι το 2018 συνεισέφερε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, απασχολούσε 67,2 χιλιάδες άτομα και τα δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 900 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΗΓΗ

Προτιμήσεις απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.